SEBIK Piotr Kukliński Sp.K.

ul. Przędzalniana 8
15-688 Białystok

tel. 500 242 282

Dyrektywa ErP i nowa etykieta energetyczna


We wrześniu 2013 r. Unia Europejska przyjęła pakiet rozporządzeń dotyczących ograniczenia zużycia energii i ochrony klimatu znane jako rozporządzenie Energy-related Products (ErP) i rozporządzenie o oznakowaniu urządzeń etykietami energetycznymi (ELD).

Głównym celem tych rozporządzeń było osiągnięcie ambitnych celów polityki ochrony środowiska takich jak znaczne zmniejszenie w całej UE emisji CO2 do 2020 roku. Będąc zawsze w czołówce producentów, z zadowoleniem przyjęliśmy nowe standardy, które zostały już spełnione w wielu przypadkach.

Rozporządzenie ErP określa minimalne wymogi efektywności energetycznej i maksymalne dozwolone progi emisji zanieczyszczeń dla urządzeń grzewczych i podgrzewaczy wody. Rozporządzenie ELD dodatkowo nakazuje, aby urządzenia czy systemy grzewcze były sprzedawane i instalowane z podaniem ich klasy energetycznej.

We wrześniu 2013 r. rozpoczął się okres przejściowy wdrożenia nowych przepisów, zakończy się we wrześniu 2015. Pod koniec tego okresu wszystkie urządzenia grzewcze i podgrzewacze wody sprzedawane w UE będą musiały spełniać nowe wymagania. Regulacja obejmuje kotły gazowe i olejowe, pompy ciepła, ogrzewacze i zasobniki wody użytkowej oraz wszystkie kombinacje tych urządzeń.

Podobnie jak w chwili obecnej dotyczy to oznakowania pralek i innych urządzeń AGD nowa etykieta energetyczna ma na celu pomóc klientom w dokonaniu świadomych wyborów z pośród rozwiązań oferowanych na rynku urządzeń grzewczych i podgrzewaczy wody.

Wraz z oznaczeniem urządzeń i systemów etykietą energetyczną profesjonalne doradztwo instalatora staje się jeszcze bardziej istotne. Wysoka klasa efektywności widoczna na etykiecie nie oznacza bezwarunkowo, że jest to rozwiązanie o najniższym zużyciu energii, to najbardziej odpowiednie w danych warunkach dla użytkownika.

W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt z infolinią Vaillant.

SEBIK Piotr Kukliński Sp.K.

ul. Przędzalniana 8
15-688 Białystok

tel. 500 242 282