SEBIK Piotr Kukliński Sp.K.

ul. Przędzalniana 8
15-688 Białystok

tel. 500 242 282

Kalkulator kosztów ogrzewania domu i podgrzewu wody użytkowej

Koszty ogrzewania domu podgrzewania ciepłej wody użytkowej stanowią zdecydowanie największy udział w rocznym bilansie zakupu paliw i nośników energii, w domu mieszkalnym – przeciętnie od 70 do 80%. Zazwyczaj nie więcej niż 20-30% kosztów zakupu nośników energii wynika z użytkowania w domu urządzeń elektrycznych i oświetlenia. Dlatego efektywnie pracujący system grzewczy, uzupełniony na przykład o Odnawialne Źródła Energii, jak instalacja solarna, czy też pompa ciepła, zmniejsza w decydujący sposób obciążenie finansowe gospodarstwa domowego.

Koszty ogrzewania domu i podgrzewania ciepłej wody użytkowej zależą od wielu czynników, także od sposobu użytkowania systemu grzewczego. Samo obniżenie wymaganej temperatury pomieszczeń o 1°C, powoduje zmniejszenie zużycia paliwa o około 6%. Brak dbałości o kocioł grzewczy, może skutkować zanieczyszczeniem jego powierzchni grzewczych zarówno po stronie spalinowej, jak i wodnej. Spada wówczas skuteczność przekazywania ciepła do wody grzewczej, a podniesienie temperatury spalin o 20°C, obniża sprawność pracy o około 1%. Na zapotrzebowanie ciepła odgrywa także wpływ zawilgocenie przegród budynku, podwyższone szczególnie po zakończeniu jego budowy. Innym istotnym czynnikiem wpływającym na zapotrzebowanie ciepła pozostaje także sposób wentylowania pomieszczeń – szczególnie przy typowej wentylacji naturalnej – intensywność i długość wietrzenia.

W oparciu jednak o standardowe założenia dla sprawności pracy systemów grzewczych, przeciętne wskaźniki zapotrzebowania ciepła dla wybranych typów budynków oraz aktualne ceny paliw i nośników energii, możliwe jest oszacowanie kosztów eksploatacji wybranych systemów, co może stanowić ułatwienie w podejmowaniu decyzji o jej wyborze. Jest to o tyle istotne, że wybór rozwiązania będzie miał wieloletnie skutki dla budżetu domowego. System grzewczy jest przewidywany do pracy minimum 15-20-letniej, a efektywne rozwiązania są w stanie zwrócić podwyższone koszty eksploatacji nawet w okresie 5-10 lat.

Dane dla obliczeń kosztów ogrzewania budynku:

Dane dla obliczeń kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej:

Koszty eksploatacji systemu grzewczego (PLN/rok brutto)

Ogrzewanie
CO
Ciepła woda
CWU
Łącznie
(CO+CWU)
Gaz ziemny Kocioł starego typu, stałotemperaturowy 3269 zł 894 zł 4162 zł
Kocioł niskotemperaturowy 2606 zł 635 zł 3241 zł
Kocioł kondensacyjny 1968 zł 492 zł 2460 zł
Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne 1968 zł 197 zł 2165 zł
Olej opałowy Kocioł niskotemperaturowy 3880 zł 1107 zł 4988 zł
Kocioł kondensacyjny 3252 zł 816 zł 4068 zł
Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne 3252 zł 326 zł 3578 zł
Gaz LPG Kocioł kondensacyjny 2559 zł 634 zł 3193 zł
Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne 2559 zł 254 zł 2813 zł
Węgiel kamienny Kocioł na miał 1504 zł 410 zł 1914 zł
Kocioł na ekogroszek 1701 zł 579 zł 2281 zł
Kocioł na ekogroszek + bojler elektryczny 1701 zł 1043 zł 2744 zł
Energia elektryczna Grzejniki i bojler wody (taryfa G12w) 4816 zł 1093 zł 5909 zł
Pompa ciepła solanka/woda (taryfa G12w) 864 zł 231 zł 1095 zł
Pompa ciepła powietrze/woda (taryfa G12w) 1210 zł 275 zł 1485 zł
Drewno opałowe Kocioł na zgazowanie drewna 1482 zł 538 zł 2020 zł
Kocioł na pelety 2640 zł 753 zł 3393 zł

Porównanie względnych kosztów ogrzewania domu oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej (2019)

Porównanie względnych kosztów ogrzewania domu oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Porównanie względnych kosztów dla przykładu budynku niskoenergetycznego 140 m2, z podgrzewaniem 240 litrów/dzień ciepłej wody użytkowej od 10 do 45°C, 325 dni, z uwzględnieniem 5% strat w układzie cyrkulacji. Wartość 100% dla najwyższych kosztów eksploatacji w oparciu o energię elektryczną (grzejniki oraz bojler elektryczny).

Objaśnienia i założenia dla obliczeń kosztów eksploatacji systemów grzewczych:

 • Ceny paliw i energii elektrycznej przyjęto dla 01.2019r.
 • Cena gazu ziemnego – wg taryf PGNiG uśrednione na poziomie 2,00 zł/m3 (średnia cena dla obszaru taryfowego warszawskiego, dla taryf W-2.2 i W-3.6 wynosi od 1,8 do 2,1 zł/m3 zależnie od zużycia gazu ziemnego i taryfy).
 • Cena oleju opałowego – średnia dla 01.2019, 3,19 zł/dm3 (cdc24.pl)
 • Cena gazu płynnego – średnia dla 01.2019, propan 6,49 zł/m3 (własny zbiornik, chemline.pl)
 • Cena węgla – ceny zakupu (skladopalu.net) dla dostawy luzem: ekogroszek 820 zł/t, miał 580 zł/t
 • Cena energii elektrycznej w taryfie G11 średnio 0,55 zł/kWh (cena-pradu.pl)
 • Cena energii elektrycznej w taryfie G12w średnio 0,437 zł/kWh (szczyt/poza szczytem 40/60%, cena-pradu.pl, eko-blog.pl)
 • Cena drewna opałowego z transportem: drewno 220 zł/mp. (kb.pl), pelety 1140 zł/t (pelet.com.pl)

Wartości opałowe paliw: gaz ziemny 10,29 kWh/m3, gaz płynny 25,6 kWh/m3, olej opałowy 10,09 kWh/dm3, miał węglowy 5,83 kWh/kg, węgiel ekogroszek 6,94 kWh/kg, drewno opałowe 3,4 kWh/kg, pelety 5,36 kWh/kg

Przyjęto sprawności średnioroczne źródeł ciepła potwierdzone w praktyce.

 • Kocioł gazowy starego typu: w trybie pracy na ogrzewanie 70%, w trybie pracy na wodę użytkową 60%
 • Kocioł gazowy niskotemperaturowy: 85%/80%
 • Kocioł gazowy kondensacyjny: 109%/100%
 • Kocioł olejowy niskotemperaturowy: 88%/70%
 • Kocioł olejowy kondensacyjny: 105%/95%
 • Kocioł na gaz płynny kondensacyjny: 107%/98%
 • Kocioł węglowy na miał: 60%/50%
 • Kocioł węglowy na ekogroszek: 75%/50%
 • Kocioł na drewno: 80%/50%
 • Kocioł na pelety: 88%/70%
 • Pompa ciepła solanka/woda: SCOP 5,46/4,64 (flexoTHERM VWF, kalkulator PORT PC)
 • Pompa ciepła powietrze/woda: SCOP 3,90/3,90 (aroTHERM VWL, kalkulator PORT PC)
 • Grzejniki: brak strat (ciepło oddawane w całości do pomieszczeń)
 • Grzałki elektryczne: brak strat (grzałki zanurzone w wodzie)

Wartości opałowe paliw: gaz ziemny 10,29 kWh/m3 (ciepło spalania), gaz płynny 25,6 kWh/m3, olej opałowy 10,09 kWh/dm3, miał węglowy 5,83 kWh/kg, węgiel ekogroszek 6,94 kWh/kg, drewno opałowe 3,4 kWh/kg, pelety 5,36 kWh/kg

W przypadku kotłów stojących na paliwa stałe, sprawność w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej, ulega znacznemu zmniejszeniu poza sezonem grzewczym. Zwiększają się wówczas znacznie straty rozruchowe i postojowe kotła. Sprawność kotła kondensacyjnego oraz pompy ciepła wskutek podwyższenia temperatury roboczej w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej, również ulega obniżeniu.

W wariantach współpracy z instalacją solarną, przyjęto, że pokrywa ona 60% rocznego zapotrzebowania ciepła dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W wariancie współpracy kotła z bojlerem elektrycznym (sytuacja, gdy kocioł węglowy zostaje wyłączony latem na rzecz włączenia bojlera) przyjęto, że praca bojlera ma miejsce w okresie 5 miesięcy – poza sezonem grzewczym.

Obliczenia kosztów eksploatacji systemów grzewczych mają charakter poglądowy.