SEBIK Piotr Kukliński Sp.K.

ul. Przędzalniana 8
15-688 Białystok

tel. 500 242 282

Panel Producentów Urządzeń i Instalatorów Systemów Energetyki Słonecznej


 

„Panel Słoneczny 20×2020” zrzesza 9 firm obejmujących znaczącą cześć polskiego rynku energetyki słonecznej, jak również największych polskich eksporterów kolektorów słonecznych. Panel powstał w efekcie dyskusji, jaka miała miejsce na II Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, które odbyło się na Targach GreenPower 21 maja 2009 r. oraz w odpowiedzi na publikację w dniu 5 czerwca 2009 r. dyrektywy 2009/28/WE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii.
Efektem podjętych działań jest raport: „Wizja rozwoju energetyki słonecznej termicznej w Polsce wraz z planem działań do 2020r.” przygotowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej we współpracy z „Panelem Słonecznym 20×2020”.